Skoczów

POTOK 1

kraj,

Obsługujemy zarówno klientów zbiorowych ( szkoły, zakłady pracy, zwiazki, stowarzyszenia) jak i klientów indywidualnych. -organizujemy imprezy w Polsce -pośredniczymy w organizacji imprez zagranicznych -jesteśmy dzierżawcą Ośrodka Wczasowego Młynarz w Jarosławcu nad Bałtykiem - sprzedajemy ubezpieczenia turystyczne - sprzedajemy pamiątki regionalne

Turystyka: Organizator/Pośrednik
CIĘŻAROWA 41

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.